Internetowy Katalog Motoryzacyjny, od: 2003-02-13, nakład: nieograniczony, cena: 0 czegokolwiek
IKM.wz.cz
Start Artykuły Galeria Informacje Części Literatura   
Ładowanie wyszukiwarki google...


Fotki:
Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Pociągi drogowe

Autor: Zdzisław Podbielski <> Źródło: Młody Technik 11/1980 <http://www.mt.com.pl> Samochód zwyciężył kolej Rywalizacja między transportem samochodowym a kolejowym rozpoczęła się w latach międzywojennych. Właśnie w tym okresie rozwinęła się szybko produkcja samochodów. Najwięcej pojazdów samochodowych budowały Stany Zjednoczone i kraje zachodniej Europy i tam najwcześniej powstały przedsiębiorstwa przewozowe posługujące się samochodami ciężarowymi. Samochód zaczął konkurować ?. koleją, był dogodniejszym środkiem transportu, przewoził towar bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy - bez potrzeby przeładunku. Ponadto samochodowe przedsiębiorstwa przewozowe nie musiały mieć własnej bocznicy kolejowej. Pojedynek między koleją a samochodem w pierwszym etapie przyniósł rezultat remisowy. Biorąc pod uwagę ekonomikę przewozów, kolej górowała nad samochodem ze względu na niższe koszty przewozu ładunków masowych. Ładowność jednego wagonu kolejowego wynosiła kilkadziesiąt ton, natomiast duży samochód ciężarowy z przyczepa mógł wówczas przewozić kilkanaście ton ładunków. Aby przewieźć masę towarową równa te j, jaką przewozi jeden skład pociągu szynowego, trzeba było użyć kilkuset zestawów samochód-przyczepa. Tak więc początkowo kolej nie dała sobie odebrać pierwszeństwa w ilości przewożonych ładunków. Samochód zastąpił kolej tylko w przewozie towarów o mniejszej masie, na krótszych odległościach. Przede wszystkim samochodami korzystniej było przewozić ładunki cenniejsze oraz ładunki ulegające szybkiemu psuciu, np. artykuły spożywcze. Rozwój motoryzacji szedł w parze z rozwojem budownictwa drogowego, w którym zasadniczy zwrot dokonał się w latach trzydziestych, kiedy zapoczątkowano budowę autostrad. Po zakończeniu II wojny światowej autostrady budowano przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, RFN, we Włoszech, Francji, Belgii i Holandii. Zagęszczająca się sieć dobrych dróg kołowych umożliwiła wzrost przewozów samochodowych na duże odległości. Również w Polsce rozwinęło się budownictwo drogowe. W 1950 r. mieliśmy 97,4 tyś. km dróg o twardej nawierzchni, a w 1970 r. już 130,4 tyś. km takich dróg. Wzrost wynosi więc 34 procent. W tym samym okresie długość linii kolejowych wzrosła do 26,7 tyś. km, czyli o 1,6 procent. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 1978 r. Polskie Koleje Państwowe przewiozły ponad 489,3 min ton ładunków, natomiast transport samochodowy dostarczył w tym samym czasie do odbiorców ponad 1045,3 min ton, a wiec dwa razy więcej niż kolej. Tak dzieje się obecnie we wszystkich gospodarczo rozwiniętych krajach świata. Struktura taboru ciężarowego Wraz z rozwojem przewozów samochodowych wzrosło zapotrzebowanie na pojazdy 0 różnej ładowności. Najwięcej buduje się na świecie samochodów o małej ładowności, do 2 ton. Samochody te nazywane są popularnie dostawczymi, gdyż służą przede wszystkim do dostaw towarów na bliskie odległości, np. w granicach miasta, z hurtowni do sklepów. Drugą grupę samochodów ciężarowych stanowią wozy o ładowności od 3 do 8 ton. Są to średnie samochody ciężarowe, najczęściej z nadwoziami specjalizowanymi lub specjalnymi, przeznaczone do przewozów jednego rodzaju ładunków lub wykonywania ściśle określonych prac, jak np. podnośniki montażowe, wozy komunalne. Coraz bardziej popularna i poszukiwana staje się grupa pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 8 ton. Są to samochody, które często współpracują z przyczepą, tworząc pociąg drogowy o dużej zdolności przewozowej ładunków. Pomimo dynamicznego wzrostu ich produkcji, samochody ciężarowe o największej ładowności stanowię obecnie jeszcze niewielki procent ogólnej liczby budowanych ciężarówek. Najwięksi światowi producenci ciężarówek (dane za 1975 r.) - Japonia (2,4 min. szt.), Stany Zjednoczone (2,3 min. szt.), Związek Radziecki (0,8 min. szt.) - budują głównie ciężarówki w drugiej grupie tonażowej, o ładowności od 3 do 8 ton. Natomiast Szwecja, zajmująca na światowej liście producentów wozów ciężarowych dalszą pozycję z roczną produkcją 50 tyś. wozów, produkuje głównie samochody o dużej ładowności. Są to całe rodziny pojazdów, znanych w świecie firm Volvo i Scania. Wobec obecnego kryzysu paliwowego, właściwa struktura użytkowanego samochodowego taboru ciężarowego nabiera coraz większego znaczenia. Powiększanie liczby ciężarówek o dużej ładowności kosztem mniej wydajnych w transporcie pojazdów średniotonażowych daje znaczne oszczędności paliwowe. Wydajność przewozowa i koszty eksploatacji Pociągi drogowe mogą składać się z samochodu holującego i jednej lub kilku przyczep, albo z ciągnika siodłowego z naczepą i jednej lub więcej przyczep. Ze względu na trudności w manewrowaniu długimi pociągami, najczęściej spotyka się zestawy złożone z samochodu holującego i jednej przyczepy albo ciągnika siodłowego i naczepy bez dodatkowych przyczep. Stosowanie w transporcie pociągów drogowych nie tylko zwiększa wydajność" pracy taboru samochodowego, ale zmniejsza także koszt własny przewozów, na który składają się: niższe jednostkowe zużycie paliwa i niższe koszty napraw i obsługi technicznej. Zmniejszenie zużycia paliwa przypadające na wykonanie pracy przewozowej pociągu drogowego związane jest z lepszym wykorzystaniem mocy silnika. Ponadto pociąg drogowy legitymuje się dużo wyższym współczynnikiem ładowności w porównaniu z pojedynczym samochodem ciężarowym. Współczynnik ten to stosunek obciążenia użytecznego, czyli ładowności, do ciężaru pojazdu. Im korzystniejszy jest współczynnik ładowności, a więc im mniejszy ciężar własny pojazdu przypada na l tonę przewożonego ładunku, tym mniejsze jest zużycie paliwa przypadające na l t/km. Niższe -przy stosowaniu pociągów drogowych - koszty napraw i obsługi technicznej wynikają z prostszej niż samochodów ciężarowych konstrukcji naczep i przyczep. Oczywiście na obniżenie tych kosztów wpływa także dobry stan techniczny jednostek holujących. Ich zużywanie się zależy od wielkości holowanych mas. Ta zależność jest drugim, obok wspomnianej już zdolności do sprawnego manewrowania, czynnikiem ograniczającym wielkość pociągów drogowych. Istnieje więc optymalna masa całkowita pociągu drogowego, kiedy osiąga on największą wydajność przewozową przy korzystnych kosztach eksploatacji. Dla współczesnych pociągów drogowych wynosi ona około 38 ton. Wielkość ta związana jest z konstrukcją podstawowych zespołów samochodów ciężarowych o dużej ładowności i ciągników siodłowych, a także 7. wytrzymałością nawierzchni drogowej. Osie, ssilniki, sprzęg i zbiorniki paliwa Aby zmniejszyć naciski jednostkowe na nawierzchnię drogi, pociągi drogowe mają zwiększoną liczbę osi jezdnych. Często spotykane są zestawy, w których np. ciągnik siodłowy ma 3 osie, a naczepa również 3 osie jezdne. Silniki używane do napędu pojazdów holujących charakteryzują się wysoką mocą użyteczną, powyżej 300 KM. Wysoka moc silnika potrzebna jest po to, aby można było przewozić ładunki o dużej masie, a także dla uzyskania odpowiednich prędkości komunikacyjnych. Pojecie „prędkość komunikacyjna" należy rozumieć nie tylko jako prędkość maksymalną, która i tak jest ograniczona w wielu krajach, szczególnie dla samochodów ciężarowych, ale przede wszystkim jako zdolność pojazdu do rozpędzania się w zagęszczonym ruchu drogowym. Właśnie z tego względu w niektórych krajach wprowadzono przepisy określające dolną granicę mocy silnika przypadającą na l tonę masy całkowitej pojazdu, czyli masy własnej pojazdu łącznie z masą przewożonego ładunku. W Republice Federalnej Niemiec np. dolną wartość mocy silnika określono na 8 KM na l tonę masy całkowitej pojazdu. Wysoka moc silnika nie wpływa ujemnie na koszty związane ze zwiększonym zużyciem paliwa. Przeciwnie, przy jeździe ze stałą prędkością silnik samochodu o wyższej mocy zużywa mniej paliwa niż silnik o mniejszej mocy. Pojazdy holujące przystosowane są konstrukcyjnie do współpracy z pojazdami przyczepnymi. Samochody ciężarowe mają urządzenia sprzęgające, a ciągniki siodłowe - urządzenia sprzęgowo-nośne. Urządzenia te muszą spełniać dwa warunki, oprócz najważniejszego, jakim jest trwałe, bezpieczne połączenie zestawu. Pierwszy warunek to w maksymalnym stopniu zautomatyzowane i szybkie sprzęganie, a drugi to płynność ruszania zestawu z miejsca. W ciągnikach siodłowych urządzenie sprzęgające w kształcie siodła 7. wycięciem znajduje się na ramie, tuż za kabiną kierowcy. Siodło umieszczone jest nad osią lub nad osiami napędowymi ciągnika i przejmuje obciążenie od naczepy, która nie ma przednich kół i wspiera się przednią częścią na siodle ciągnika. Sprzęganie ciągnika ?, naczepą odbywa się automatycznie. Cofanie ciągnika pod naczepę powoduje ugięcie siodła i sprzęgnięcie z zaczepem naczepy. Rozprzęga zestaw kierowca, uruchamiając w kabinie odpowiednią dźwignię. Płynność ruszania zestawu gwarantuje elastyczny element włączony do mechanizmu sprzęgającego. Powoduje on, że przy ruszaniu siła pociągowa przekazywana na pojazd holowany rośnie stopniowo. Pociągi drogowe przystosowane do dalekiego transportu wyposażone są w zbiorniki paliwa o dużej pojemności. Po obu stronach ramy, tuż za kabiną kierowcy samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego, doczepiane są zbiorniki o pojemności ok. 400 litrów paliwa każdy. Zasięg jazdy wynosi wtedy blisko 2 tyś. km. W ten sposób oszczędza się czas potrzebny na wielokrotne tankowanie samochodu przemierzającego duże odległości. Kabiny kierowców i aerodynamika Prowadzenie dużego pociągu drogowego wymaga od kierowcy większego wysiłku niż np. prowadzenie samochodu osobowego. Wysiłek ten nie jest obecnie tak wielki, jak jeszcze 30 lat temu, kiedy to nie były powszechnie stosowane mechanizmy wspomagające w układzie kierowniczym, hamulcowym i inne urządzenia powodujące zmniejszenie siły potrzebnej do sterowania pojazdem. Jednak kierowca dużej ciężarówki i pociągu drogowego, pokonując znaczne odległości, spędza wiele godzin w pojeździe, a ponadto, z racji znacznych wymiarów zewnętrznych pojazdu, ma utrudnione manewrowanie. Z tych względów dużo uwagi konstruktorzy poświęcają kabinie kierowcy. Współczesne samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe mają kabiny opracowane z myślę o zapewnieniu kierowcy maksymalnej wygody w czasie jazdy i maksymalnego bezpieczeństwa. Skuteczne systemy ogrzewania i przewietrzania kabiny kierowcy oraz urządzenia klimatyzacyjne - to rozwiązania powszechnie już stosowane. Szybkie zmęczenie kierowcy powodowane jest przez różnego rodzaju drgania i wstrząsy, wywołane ruchem samochodu, oraz hałas. Dla zapobiegania tym dokuczliwym zjawiskom stosuje się rozwiązania tłumiące. Kabiny kierowców zamocowywane są do ramy nośnej pojazdu za pomocą elementów resorujących, a oprócz tego oddzielne elementy tłumiące, w postaci kolumn teleskopowo-hydraulicznych, występują w zamocowaniu fotela kierowcy. Źródłem hałasu, jaki przedostaje się do wnętrza kabiny, jest przede wszystkim silnik. Najczęściej silnik umieszcza się pod kabiną kierowcy i przesuwa nieco do tyłu. Wysunięcie kabiny kierowcy przed silnik jest korzystne nie tylko ze względów akustycznych. Lepszy jest wtedy również dostęp do silnika, gdyż kabiny kierowców są odchylane do przodu. Wnętrze kabiny kierowcy dużego pojazdu ciężarowego to, można śmiało powiedzieć, mały salon. Obok fotela kierowcy znajdują się jeszcze dwa miejsca siedzące w postaci indywidualnych foteli. Budowane są dwie odmiany kabin: krótkie i wydłużone. Dłuższe kabiny przeznaczone są dla wozów dalekobieżnych i mają za rzędem foteli pomieszczenie do spania z jedną lub dwiema leżankami. Kabiny wyposażone są m.in. w lodówki, kuchenki, radia, umywalki. Bardzo ważną rzeczą jest widoczność z miejsca kierowcy. Dolne krawędzie szyby przedniej i bocznych są poprowadzone możliwie nisko, a zamocowane z obu stron kabiny zewnętrzne lusterka wsteczne mają dużą powierzchnię i są osadzone na sztywnych wspornikach. Wzgląd na oszczędność paliwa zmusza konstruktorów do poszukiwań korzystnych pod względem aerodynamicznym kształtów kabiny kierowcy. Wielkość oporu powietrza zależy od prędkości jazdy, kształtu nadwozia i od wielkości powierzchni czołowej pojazdu. Trudno jest zmniejszyć powierzchnie czołową dużego pojazdu ciężarowego, dlatego poprawa właściwości aerodynamicznych pojazdu możliwa jest wyłącznie przez uzyskanie korzystnego kształtu nadwozia. Zanim jednak pojawią się pierwsze seryjnie wykonywane kabiny, ii może i całe pociągi drogowe o niskim współczynniku oporu powietrza, stosowany jest prymitywny, ale skuteczny środek. Na dachu kabiny kierowcy mocuje się tzw. odchylacz strugi powietrza, nazywany również deflektorem. Jest to po prostu odpowiednio ukształtowany płat wykonany z blachy lub tworzywa sztucznego. W czasie jazdy samochodu ciężarowego, a szczególnie ciągnika siodłowego z naczepą, pomiędzy niższą kabiną kierowcy a wyższą przednią ścianą skrzyni z opończą, furgonu Sub naczepy powstają ogromne zawirowania przepływającego powietrza. Opory gwałtownie rosną. Zastosowanie odchylacza strugi powietrza likwiduje powstawanie zawirowań za kabiną. Zamiast istniejącego uprzednio nadciśnienia, działającego jak wielki hamulec aerodynamiczny, przed ścianą przednią wysokiej skrzyni (np. kontenera) pojawia się korzystne podciśnienie, które, przesadnie mówiąc, „ciągnie" pojazd do przodu. Zastosowanie odchylacza strugi powietrza zmniejsza współczynnik oporu powietrza nawet o 30 proc. Jest to bardzo wymierna korzyść, ponieważ uzyskuje się spadek zużycia paliwa nawet o 10 proc. Od stosowania odchylacza strugi powietrza jest już tylko krok do jeszcze praktyczniejsze-go rozwiązania - podwyższenia kabiny kierowcy i odpowiedniego ukształtowania jej górnej części. Opracowany przez zachodnioniemieckich konstruktorów projekt podwyższenia kabiny samochodu Mercedes pozwala ponadto zwiększyć przestrzeń ładunkową skrzyni przy zachowaniu nie zmienionej długości całkowitej pojazdu. Stosowana obecnie kabina Mercedesa nią długość 2,25 m, według projektu podwyższona kabina miałaby długość 1,75 m. Uzyskano to przenosząc jedno z łóżek do nadbudówki. Przewozy ładunków Przeznaczone do przewozu towary i rzeczy należy uprzednio przygotować. Przygotowanie polega m.in. na opakowaniu wszelkich ładunków, ich oznakowaniu oraz na sporządzeniu potrzebnych dokumentów przewozowych. Dla ułatwienia załadunku, wyładunku i składowania wszystkie opakowania są znormalizowane pod względem kształtu, ciężaru i materiału, z jakiego są wykonane. Normalizacja opakowań umożliwia wprowadzenie mechanizacji prac ładunkowych, skrócenie przestojów pojazdów, a tym samym zmniejszenie kosztów transportu. Koszty związane z pracami ładunkowymi są bardzo wysokie, wynoszą średnio około połowy całkowitych kosztów transportu. Najkorzystniejszym systemem przewozowym jest transport ładunków w kontenerach, umożliwia on dostarczenie ładunku bezpośrednio od nadawcy do od biorcy bez potrzeby przeładowywania. Kontenery można przy tym transportować jednym lub wieloma środkami transportu: samochodem, koleją, statkiem i samolotem. Taki „przesiadkowy" system transportu kontenerowego nazywany jest naukowo zintegrowanym. Istnieje wiele odmian i typów kontenerów przystosowanych do przewożenia różnych ładunków: ciał stałych, płynnych i gazowych. Najbardziej rozpowszechnione są kontenery uniwersalne, czyli pojemniki w formie prostopadłościanu. Pojemniki te wykonywane są jako konstrukcje stalowe, duralowe lub z tworzyw sztucznych. Do budowy kontenerów używa się także specjalnie przygotowanej sklejki brzozowej oraz włókna szklanego. Naroża kontenerów są tak wykonane, że umożliwiają ich przeładunek przez unoszenie, mocowanie w czasie transportu, a także łączenie kontenerów ze sobą i umieszczanie jednego na drugim w czasie transportu morskiego. Wprowadzenie znormalizowanych kontenerów spowodowało szybki rozwój międzynarodowych przewozów samochodowych. Zapoczątkowano je właściwie dopiero po II wojnie światowej, kiedy to zawarto pierwsze umowy międzynarodowe. Obecnie samochody ciężarowe ze znakami TIR - Transport International Routier (Międzynarodowy Transport Drogowy) spotkać można na drogach wszystkich kontynentów. Białe litery TIR, wymalowane na niebieskiej tabliczce, informują, że przewoźnik ma dokument wydany przez Międzynarodowy Związek Przewoźników Drogowych - IRU (International Road Transport Union), upoważniający do odbycia określonej jazdy. Blankiety TIR są znacznym ułatwieniem w międzynarodowym ruchu samochodowym. Pojazd odprawiany jest na kontroli celnej dokonywanej w kraju wysyłki, gdzie plombuje się skrzynię ładunkową, i jedzie w drogę dalej jilż bez kontroli celnej przez określone w blankiecie kraje tranzytowe. Plomby ze skrzyni ładunkowej lub 7. kontenerów zdejmuje się dopiero w kraju odbiorcy ładunku. Blankiet TIR odgrywa jeszcze inną ważną rolę - upewnia władze krajów tranzytowych, że pojazd samochodowy spełnia wymagania dotyczące maksymalnie dopuszczalnego ciężaru całkowitego oraz wymiarów gabarytowych określonych Konwencją Genewską zawartą w 1949 roku. Pociągi drogowe w Polsce Wśród wielu organizacji przewozowych z różnych krajów zrzeszonych w Międzynarodowym Związku Przewoźników Drogowych Polskę reprezentuje Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES, dysponujące około 700 pojazdami silnikowymi. Są to w głównej mierze ciągniki siodłowe marki Volvo i Fiat, współpracujące z wielotonowymi naczepami. Eksploatacja pojazdów renomowanych zagranicznych firm w przewozach międzynarodowych, pomimo wysokiej ceny ich zakupu, jest opłacalna. Są to pojazdy niezawodne, a przy tym istnieje za granicą dobrze rozbudowana sieć stacji serwisowych tych firm. Obecnie nie budujemy w kraju pojazdu, który byłby konkurentem w transporcie międzynarodowym, np. ze szwedzkim Volvo. Niemniej nasz zachodni sąsiad, NRD do przewozów międzynarodowych z powodzeniem używa np. importowanych z Polski ciągników siodłowych Jelcz 317. Jeżeli w przewozach międzynarodowych posługujemy się w przeważającej mierze sprzętem produkcji zagranicznej, to przewozy krajowe odbywają się pociągami drogowymi produkowanymi u nas. Mamy dwie fabryki dostarczające samochodów ciężarowych łącznie 7. ciągnikami siodłowymi: w Jelczu i w Starachowicach. Jelczańskie Zakłady Samochodowe produkują ciężarówki trzech podstawowych typów: Jelcz 315 o ładowności 8 ton, Jelcz 316 o ładowności 10 ton i Jelcz 317 ciągnik siodłowy przystosowany do współpracy z naczepą o ładowności 19 ton. Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach buduje samochody ciężarowe o średniej ładowności, skrzyniowe Star 200 o ładowności 6 ton i ciągniki siodłowe Star C200 do współpracy z naczepą o ładowności 10 ton. Produkujemy również w Polsce przyczepy i naczepy, które wraz z wymienionymi samochodami tworzą pociągi drogowe. Zakłady z Sanoka dostarczają 6- i 10-tonowych przyczep do Stara i Jelcza oraz 10-tonowych naczep do Stara, natomiast Wrocławskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa ZREMB budują 19-tonowe naczepy skrzyniowe i zaczepy do przewozu 20-stopowych kontenerów, obie do współpracy 7. ciągnikiem Jelcz 317. Produkowany w kraju sprzęt, szczególnie ten o dużej ładowności, nie zaspokaja naszych potrzeb przewozowych. Dlatego oczekuje się efektów współpracy podjętej z austriacką firmą Steyr-Daimler-Puch, w której wyniku ma być produkowany w Polsce m.in. ciągnik siodłowy o dużej zdolności transportowej, o dopuszczalnym ciężarze całkowitym zestawu (ciągnik z załadowaną naczepą) 38 ton. Będzie to pociąg drogowy przystosowany do dalekobieżnych przewozów międzynarodowych. Planuje się, że w końcu lat osiemdziesiątych będziemy rocznie produkować w kraju ok. 10 tyś. ciężarówek o dużej ładowności i ok. 15 tyś. wozów o średniej ładowności. Istniejący tabor samochodów ciężarowych, szczególnie o większej ładowności, uzupełniany jest przez sprzęt zagraniczny. Eksploatowane są przez nasze przedsiębiorstwa transportowe samochody ciężarowe takich marek, jak np. czechosłowacka Skoda-Liaz i Tatra oraz radzieckie MAZ, ZIL i Kamaz, które wraz z przyczepami lub naczepami, jako pociągi drogowe, obserwujemy coraz częściej na naszych asfaltowanych szosach.

Strona stworzona przez jaro (http://jaro.wz.cz). Użyte wtyczki: fancybox, tablesorter porawiony przez Bill Beckelman.
Administrator: JjF. stat4u
Szczególne podziękowania dla magazynu "Młody Technik" (http://www.mt.com.pl) za udostępnienie ogromnej ilości materiałów.