Internetowy Katalog Motoryzacyjny, od: 2003-02-13, nakład: nieograniczony, cena: 0 czegokolwiek
IKM.wz.cz
Start Artykuły Galeria Informacje Części Literatura   
Ładowanie wyszukiwarki google...


Fotki:
Gaźnik samochodowy

Gaźnik samochodowy

Gaźnik samochodowy

Autor: dr inż. Czesław Waszkiewicz Źródło: Młody Technik 5/1979 <http://www.mt.com.pl> Gaźnik należy do układu zasilania silnika. Jego zadaniem jest wytworzenie mieszanki paliwa z powietrzem oraz regulowanie jej ilości i składu w zależności od warunków pracy silnika. Sposób powstawania mieszanki paliwowo-powietrznej wyjaśnia zamieszczony schemat. Głównymi elementami gaźnika są: komora pływakowa z pływakiem, gardziel, zawór iglicowy, rozpylacz z dyszą i przepustnica. Do komory pływakowej (1) paliwo dopływa grawitacyjnie lub tłoczone jest przez pompę paliwową. Wewnątrz komory pływakowej znajduje się pływak (2) z zaworem iglicowym (3). Pływak wraz z zaworem iglicowym ma za zadanie utrzymanie stałego poziomu paliwa w komorze pływakowej. Gdy tylko poziom paliwa obniży się, pływak opada w dół i otwiera zawór iglicowy. Wówczas komora pływakowa napełniana jest paliwem. W miarę napełniania komory pływak unosi się do góry, powodując zamkniecie zaworu iglicowego po dojściu paliwa do określonego poziomu w komorze. Paliwo z komory pływakowej przepływa do rozpylacza z dyszą (4), mającego wylot w zwężeniu rury, przez którą przepływa powietrze. Zwężenie to nazywa się gardzielą (5). W gardzieli następuje zwiększenie prędkości przepływu powietrza przy jednoczesnym zmniejszeniu ciśnienia. W wyniku powstałego podciśnienia z rozpylacza będzie wypływało paliwo. Wypływające kropelki paliwa są porywane i rozbijane przez strumień przepływającego powietrza i tworzą mgłę (mieszankę paliwowo-powietrzną). Wylot rozpylacza powinien znajdować się o 2-3 mm powyżej poziomu paliwa w komorze pływakowej, aby zapobiec wypływaniu paliwa z rozpylacza, gdy silnik nie pracuje. Pod gardzielą znajduje się przepustnica (6), za pomocą której reguluje się ilość wytwarzanej mieszanki. Taki najprostszy gaźnik nie spełnia jednak wszystkich wymagań stawianych układowi zasilania i może zapewnić prawidłowa pracę silnika tylko w bardzo wąskim zakresie obciążeń i obrotów. Gaźniki instalowane w pojazdach samochodowych wyposaża się w wiele urządzeń dodatkowych, dostosowujących skład mieszanki do obciążenia silnika przy różnych obrotach. Rysunek przedstawia gaźnik 40F1-11, instalowany np. w samochodzie marki „Wartburg”. Gaźnik ten ma urządzenie rozruchowe, urządzenie wzbogacające i urządzenie biegu jałowego. Podczas uruchamiania zimnego silnika następuje bardzo intensywne skraplanie się paliwa na ściankach rur ssących i cylindrów, w związku z czym należy wytworzyć mieszankę paliwowo-powietrzną odpowiednio wzbogaconą. W tym celu zastosowano dodatkową przepustnicę powietrza (4), której położenie sterowane jest z miejsca kierowcy. Przepustnica powietrza połączona jest przez układ dźwigni (5) z przepustnica mieszanki (6). Podczas uruchamiania zimnego silnika zostaje zamknięta przepustnica powietrza, przy czym zamknięcie przepustnicy powietrza powoduje niewielkie otwarcie przepustnicy mieszanki. Paliwo z komory pływakowej (1) dostaje się do gardzieli (10) przez główną dyszę paliwową (7), kanał (8) i rozpylacz (9). Niezbędne do wytworzenia mieszanki powietrze zasysane jest przez szczelinę, jaka powstaje w wyniku drgania przepustnicy powietrza, między tą przepustnica a ściankami kanału wlotowego. Pomimo dużego wzbogacenia mieszanki podczas rozruchu zimnego silnika, jej skład w chwili zapłonu zbliżony jest do składu normalnego, ponieważ tylko część paliwa zdąży odparować i wymieszać się z powietrzem . Gdy silnik został już uruchomiony, kierowca, naciskając nogą dźwignię gazu, powoduje otwarcie przepustnicy mieszanki. Przy otwarciu przepustnicy mieszanki paliwo dopływa do rozpylacza w podobny sposób jak przy uruchamianiu zimnego silnika. Ze zwiększeniem stopnia otwarcia przepustnicy mieszanki następuje wzrost obrotów wału korbowego silnika, wskutek tego wzrasta podciśnienie w gardzieli i z rozpylacza wypływa coraz więcej paliwa. Powoduje to chwilowe wzbogacenie mieszanki do czasu, dopóki nie nastąpi obniżenie poziomu paliwa w rozpylaczu. Gdy poziom paliwa w rozpylaczu opadnie poniżej określonego, wówczas, przez kanał (19) i dyszę (20), zasysane jest powietrze, które, rozrzedzając mieszankę powoduje jej zubożenie. Aby gaźnik zapewniał uzyskiwanie pełnej mocy silnika przy jednoczesnym ekonomicznym spalaniu paliwa, w gaźniku wbudowane jest urządzenie wzbogacające, zwane również oszczędzaczem lub ekonomizerem. Urządzenie to działa w następujący sposób: Przepustnica mieszanki w zakresie 1/4 obrotu przed jej całkowitym otwarciem wywiera nacisk na popychacz (21) z założoną nań sprężyną. Popychacz za pośrednictwem płytki (22) połączony jest z iglicą (23). Na iglicy znajduje się sprężyna, która dociska ja do gniazda zaworu (24). W końcowej fazie otwierania przepustnicy, nacisk wywierany na popychacz powoduje uniesienie iglicy. Przy uniesionej iglicy paliwo z komory pływakowej dopływa przez zawór (24) i dyszę (25) i do rozpylacza, powodując wzbogacenie mieszanki. Przymknięcie przepustnicy i zwolnienie nacisku na popychacz spowoduje zamknięcie zaworu urządzenia wzbogacającego, a tym samym nastąpi przerwa w dopływie dodatkowych porcji paliwa do rozpylacza. Moment włączenia się urządzenia wzbogacającego jest wyczuwalny przez kierowcę w postaci dodatkowego oporu występującego na dźwigni gazu.Urządzenie biegu jałowego ma za zadanie wytworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej podczas pracy silnika na biegu jałowym. przy zamkniętej przepustnicy mieszanki i wyłączonym urządzeniu rozruchowym. Zasada działania urządzenia biegu jałowego jest następująca: Paliwo z komory pływakowej (1) przez dyszę główną (7) i kanał (11) dopływa do dyszy biegu jałowego (12). Wypływ paliwa z dyszy biegu jałowego powstaje na skutek podciśnienia powietrza zasysanego kanałem (13) i przepływającego przez dyszę (14) Powstała w ten sposób mieszanka paliwowo-powietrzną dostarczana jest kanałem (l5)do dwóch otworów (16 i 17) znajdujących się w pobliżu zamkniętej przepustnicy mieszanki. Wielkość otworu wylotowego (16) można regulować za pomocą wkrętu regulacyjnego biegu jałowego (8). Znajdująca się na wkręcie sprężyna zabezpiecza wkręt przed samoczynnym odkręceniem się Dla zwiększenia ilości przepływającej mieszanki wkręt (18) należy przekręcić w lewo, zaś dla zmniejszenia - trzeba obrócić go w prawo. jak wynika z przedstawionego opisu, gaźnik w samochodzie jest urządzeniem skomplikowanym w budowie i w zasadzie działania. Nawet najmniejsze niesprawności gaźnika mogą zakłócać prawidłową pracę silnika i przyczyniać się do nadmiernego zużycia paliwa. Gaźnik może być również bezpośrednią przyczyną uniemożliwiającą uruchomienie silnika, bądź nagłego jego zatrzymania. Dlatego też w razie występowania niesprawności gaźnika szczególnie nieobeznani użytkownicy powinni korzystać z fachowej pomocy i porady autoryzowanych stacji obsługi. Dr inż. Czesław Waszkiewicz

Strona stworzona przez jaro (http://jaro.wz.cz). Użyte wtyczki: fancybox, tablesorter porawiony przez Bill Beckelman.
Administrator: JjF. stat4u
Szczególne podziękowania dla magazynu "Młody Technik" (http://www.mt.com.pl) za udostępnienie ogromnej ilości materiałów.