Internetowy Katalog Motoryzacyjny, od: 2003-02-13, nakład: nieograniczony, cena: 0 czegokolwiek
IKM.wz.cz
Start Artykuły Galeria Informacje Części Literatura   
Ładowanie wyszukiwarki google...


Fotki:
Tłokowy silnik spalinowy (czterosuw)

Tłokowy silnik spalinowy (czterosuw)

Autor: Mgr Inż. Andrzej Kaczmarczyk <> Źródło: Młody Technik 4/1965 <http://www.mt.com.pl> Na okładce przedstawiono w uproszczeniu silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym (silnik Diesla), czterosuwowy, chłodzony wodą, czterocylindrowy o rzędowym układzie cylindrów. W bloku (1) silnika umocowane są „rzędem", jedna za drugą, cztery tuleje cylindrowe (2). Blok wraz z tulejami przykryty jest głowicą (3). Przestrzenie w bloku wokół tulei wypełnione są wodą chłodzącą; w podobny płaszcz wodny zaopatrzona jest również głowica; obydwa płaszcze połączone są otworami (3a). Wewnątrz tuleł cylindrowych przesuwają się tłoki (4), do których, na sworzniach tłokowych (5), zamocowane są obrotowo górne części (tzw. główki) kor-bowodów (6). Dolne części — stopy — korbowodów są dzielone (składają się z dwu części łączonych śrubami) i obejmują czopy korbowe (7a) wału korbowego (7). obok czopów korbowych wał ma jeszcze czopy główne (7b), służące do ułożyskowania go w dolnej części bloku silnika, noszącej nazwę kartefu. Mechanizm korbowy silnika, w skład którego wchodzą właśnie korbowody i wał korbowy, służy do przekształcania posuwisto-zwrotnego ruchu tłoków na ruch obrotowy wału. W głowicy silnika znajdują się kanały służące do doprowadzenia powietrza do wnętrza cylindrów (3b) oraz odprowadzenia z nich spalin (3c); kanały te zamykane są zaworami: wlotowymi (8) l wylotowymi (9). Paliwo jest dostarczane do cylindrów oddzielnie za po-irednictwem wtryskiwaczy (10). Pełny cykl pracy jednego cylindra składa się z czterech faz, którym w naszym silniku odpowiadają cztery suwy tłoka. 1) ssanie — zawór wlotowy otwarty, tłok przesuwa się do dołu zasysając do cylindra powietrze; 2) sprężanie — obydwa zawory zamknięte, tłok przesuwa się do góry sprężając powietrze uprzednio zassane. W końcu suwu sprężania, gdy tłok przybliża się do górnego punktu zwrotnego i powietrze wypełniające cylinder wskutek silnego sprężania (30—40 atm — silnik wysokoprężny) zostało nagrzane do wysokiej temperatury, następuje wtrysk do cylindra odpowiedniej porcji paliwa i jego samoczynny zapłon; 3) praca — obydwa zawory zamknięte, tłok przesuwa się do dołu pod działaniem rozprężających się gwłatownie garów spalinowych; 4) wydech — zawór wylotowy otwarty, tłok przesuwa się do góry usuwając z cylindra rozprężone w suwie pracy gazyzy spalinowe. Jak widać, na jeden suw roboczy tłoka (suw pracy), podczas którego tłok przekazuje energię pozostałym ruchomym częściom silnika, przypadają trzy suwy jałowe. Jednak w silniku czterocylindrowym poszczególne cylindry pracują kolejno (co jest możliwe dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu wykorbień na wale korbowym), tak że równocześnie z każdym suwem jałowym trzech tłoków odbywa się suw pracy czwartego tłoka. Kolejność pracy cylindrów naszego silnika jest następująca: IV cyl. - spręż., praca, wydech, ssanie III cyl - praca, wydech, ssanie, spręż. II cyl. - ssanie, praca, wydech, spręż. I cyl. - wydecgh, ssanie, spręż., praca Do otwierania zaworów na odpowiedni okres czasu i w należytej kolejności służy mechanizm rozrządu silnika, w którego skład, poza samymi zaworami oraz sprężynami zaworowymi (8a), (9a), wchodzą: wał rozrządczy (11), drążki sterujące (12) i dźwignie wahadłowe (13). Wał rozrządczy napędzany jest za pośrednictwem przekładni zębatej od wału korbowego. Kułaki (lla) podczas obrotu wału rozrządczego unoszą do góry drążki sterujące, a te za pośrednictwem dźwigni wahadłowych otwierają zawory. Paliwo podawane jest do wtryskiwaczy odpowiednimi porcjami i również w należytej kolejności. Wprowadzona do wnętrza wtryskiwacza porcja paliwa (pod bardzo wysokim ciśnieniem 250—350 atn) przedostaje się pod tłoczek (lOa), pokonuje nacisk sprężyny (lOb), unosi tłoczek i otwiera sobie dzięki temu drogę do cylindra wąskim otworem zamkniętym dotychczas iglicą stanowiącą zakończenie tłoczka — następuje wtrysk i zarazem rozpylenie paliwa. Porcjowanie paliwa i sprężanie go do wysokiego ciśnienia niezbędnego przy wtrysku odbywa się w pompie wtryskowej, za której pomocą zmienia się również obroty silnika. Na rysunku pokazano jedną tylko sekcję pompy, zasilającą Jeden wtryskiwacz. Paliwo ze zbiornika za pomocą pompy podającej (na rysunku pominiętej) dostarczane jest do cylindra (14) pompy wtryskowej. Wewnątrz cylindra przesuwa się tłok (15) napędzany za pośrednictwem wałka (16) z kułakami, biorącego z kolei napęd od wału korbowego silnika. Podczas ruchu tłoka do góry jego ściana boczna przesłania boczny otwór dopływowy i porcja paliwa, po otwarciu zaworu zwrotnego (17), wędruje do wtryskiwacza. Wtłaczanie paliwa trwać może jednak tylko tak długo, jak długo boczna ściana tłoka przesłania otwór dopływowy — gdy zgrubiona część tłoka przesunie się ponad otwór, to paliwo zawarte nad tłokiem zamiast pokonać siłę sprężyny zaworu zwrotnego i popłynąć do wtryskiwacza, spłynie przez wyżłobienie (15a) pod zgrubiona część tłoka i stąd zawróci do otworu dopływowego. Wielkość porcji paliwa podanej do wtryskiwacza, przy stałym skoku tłoka (15), zależy zatem od długości ściany bocznej zgrubionej jego części. Ponieważ zgrubiona część tłoka jest od dołu skośnie ścięta (wg linii śrubowej), to obracając tłok za pomocą przesuwania listwy zębatej (18), można zmniejszać lub zwiększać porcje paliwa podawane do wtryskiwaczy i w ten sposób zmieniać obroty silnika. Na rysunku pokazany został silnik ze zdjętą dolną częścią karteru. Mgr Inż. Andrzej Kaczmarczyk

Strona stworzona przez jaro (http://jaro.wz.cz). Użyte wtyczki: fancybox, tablesorter porawiony przez Bill Beckelman.
Administrator: JjF. stat4u
Szczególne podziękowania dla magazynu "Młody Technik" (http://www.mt.com.pl) za udostępnienie ogromnej ilości materiałów.