Internetowy Katalog Motoryzacyjny, od: 2003-02-13, nakład: nieograniczony, cena: 0 czegokolwiek
IKM.wz.cz
Start Artykuły Galeria Informacje Części Literatura   
Ładowanie wyszukiwarki google...


Fotki:
T-34 czołg zwycięstwa

T-34 czołg zwycięstwa

T-34 czołg zwycięstwa

T-34 czołg zwycięstwa

T-34 czołg zwycięstwa

T-34 czołg zwycięstwa

T-34 czołg zwycięstwa

Autor: Inż. Grigorij Rezniczenko <> Źródło: Młody Technik 4/1975 <http://www.mt.com.pl> Na przedpolu Moskwy stoi pomnik — czołg T-34 — z wymalowanym na pancerzu numerem 203. Na 73 kilometrze przy szosie Moskwa — Mińsk, skąd w grudniu 1941 roku wojska radzieckie przeszły do natarcia decydującego o zwycięskim roztrzygnięciu bitwy o Moskwę, również stoi pomnik - czołg T-34. Na obszarze Związku Radzieckiego wzniesiono ponad sto takich pomników. Upamiętniają one rolę, jaką w zmaganiach z hitlerowskimi hordami odegrał właśnie ten czołg który, uznano za najlepszy oręż pancerny drugiej wojny światowej i nazwano — czołgiem zwycięstwa. Jak powstała ta legendarna maszyna bojowa? Kto był jej twórcą? Prace nad tego typu bronią pancerną podjęto w Związku Radzieckim na kilka lat przed napaścią na ten kraj hitlerowskich Niemiec. Sygnałem do ich rozpoczęcia były doświadczenia wojny domowej w Hiszpanii. W 1936 roku u boku hiszpańskiej armii republikańskiej walczyła międzynarodowa brygada pancerna wyposażona w radzieckie średnie czołgi T-26. Dostosowane do wspierania i zwalczania piechoty, nie były one odporne na ogień artyleryjski. Toteż kiedy w jednej z bitew oddział tych czołgów dostał się pod obstrzał artylerii, uległ niemal kompletnemu rozbiciu. Fotografie podziurawionych pociskami artyleryjskimi czołgów natychmiast przesłano do Moskwy, gdzie poddano je dokładnym analizom. Analizy te posłużyły do opracowania założeń nowych konstrukcji, lepiej opancerzonych. Najbardziej udaną zaprojektował zespół, którym jako główny konstruktor kierował leningradzki inżynier Michaił Ilijcz Koszkin. Koszkin rozpoczął studia w Leningradzkim Instytucie Technologicznym mając ponad trzydzieści lat. Już jako student uczestniczył w pracach konstrukcyjnych nad czołgiem kołowo gąsienicowym T-29. Po ukończeniu studiów pracował nadal przy konstrukcjach czołgowych w doświadczalnych zakładach, gdzie powstawały prototypy nowych radzieckich czołgów. Jak wspomina ówczesny kierownik tych zakładów, w ciągu roku opuszczało je około 20 doświadczalnych konstrukcji. W 1936 roku Koszkin byt już samodzielnym konstruktorem w innych zakładach, w których pod jego kierownictwem prowadzono prace nad kołowo-gąsienicowym czołgiem A-20 Gdy więc powierzono mu przygotowanie konstrukcji czołgu zupełnie nowego typu, dysponował zarówno doświadczeniem konstruktorskim, jak i doskonałą znajomością wszystkich dotychczasowych rozwiązań. Przystąpiwszy do dzieła Koszkin postanowił po pierwsze odejść od lansowanego dotychczas dla czołgów średnich rozwiązania kołowo-gąsienicowego i zastosować czysty układ gąsienicowy. Wyszedł bowiem ze słusznego, jak się okazało, założenia, że w przyszłej wojnie czołgi nie będą jeździły po drogach, lecz zadaniem ich będzie przeprowadzanie operacji bojowych również w trudnych warunkach terenowych. Ponadto czysto gąsienicowy u-kład jezdny upraszczał konstrukcję i ułatwiał masową produkcję czołgów Po drugie, także wybiegając myślą w przyszłość, postanowił od razu tak zaplanować układ napędowy, aby nie trzeba go było zmieniać przy zwiększeniu ciężaru czołgu ze względu na konieczność pogrubienia pancerza lub wzmocnienia uzbrojenia. Zresztą już pierwszy model czołgu T-34 pod względem opancerzenia i uzbrojenia zdecydowanie przewyższał wszystkie dotychczas budowane jednostki pancerne tej klasy. Gdy w czołgach średnich grubość pancerza w części przed -niej wynosiła wówczas na ogół 10—20 mm, to w nowym czołgu zaprojektowano ją na 40 mm Gdy powszechnie stosowano działa 37— 47 mm, Koszkin wprowadził kaliber 76 mm. Z góry założona przezornie rezerwa umożliwiła później, w 1943 roku, po wprowadzeniu przez Niemców nowych typów broni przeciwpancernej, na powiększenie grubości przedniej części pancerza do 90 mm, uzbrojenie czołgu w działo o kalibrze 85 mm i zastąpienie spawanej uprzednio wieżyczki przez jednolitą odlewaną. Jako źródło napędu Koszkin, wbrew panującej tendencji stosowania w czołgach średniej klasy silników benzynowych, wprowadził silnik wysokoprężny W-2, świeżo wówczas opracowany przez grupę radzieckich konstruktorów. Decyzję o skierowaniu czołgu T 34 do produkcji podjęto w grudniu 1939 roku Pierwsze dwie maszyny były gotowe w styczniu 1940 roku. 5 marca tegoż roku Koszkin uzyskał zezwolenie na odbycie nimi jazdy próbnej na trasie długości 3000 kilometrów przebiegającej przez ośnieżone drogi i bezdroża. Miejscem docelowym była Moskwa. Próba wypadła doskonale. Podczas jej trwania dokonano tylko jednej drobnej naprawy pompy olejowej. Nowe czołgi w pełnej sprawności zameldowały się w Moskwie. Niestety, nie dojechał z nimi do Moskwy konstruktor, który w drodze zaziębił się i został przewieziony do sanatorium. Mimo wysiłków lekarzy, Kosz-km nie wydźwignął się już z choroby, umarł we wrześniu 1940 roku przeżywszy 42 lata. Wiedział jednak, że jego czołg od czerwca był już seryjnie produkowany. W 1942 roku Koszkmowi (pośmiertnie) i jego dwóm najbliższym współpracownikom, A.A. Morozowowi i N.A. Kuczerence, za opracowanie konstrukcji czołgu T-34 przyznano Nagrodę Państwową l stopnia. W tym czasie czołg T-34 już wielokrotnie udowodnił na polach bitewnych swoją wyższość nad czołgami hitlerowskimi. Inż. Grigorij Rezniczenko ----------------------------------- dane techniczne ujęto na fotografii -----------------------------------

Strona stworzona przez jaro (http://jaro.wz.cz). Użyte wtyczki: fancybox, tablesorter porawiony przez Bill Beckelman.
Administrator: JjF. stat4u
Szczególne podziękowania dla magazynu "Młody Technik" (http://www.mt.com.pl) za udostępnienie ogromnej ilości materiałów.