Internetowy Katalog Motoryzacyjny, od: 2003-02-13, nakład: nieograniczony, cena: 0 czegokolwiek
IKM.wz.cz
Start Artykuły Galeria Informacje Części Literatura   
Ładowanie wyszukiwarki google...


Fotki:
Silnik z wirującą komorą spalania

Silnik z wirującą komorą spalania

Silnik z wirującą komorą spalania

Silnik z wirującą komorą spalania

Autor: Mgr inż. Jan M. Kurtycz <> Źródło: Młody Technik 11/1966 <http://www.mt.com.pl> Przed sześciu laty ukazały się w prasie światowej pierwsze poważne informacje na temat zaskakującego wynalazku, a zapowiadającego przewrót w technice budowy silników spalinowych. Chodziło o silnik Wankla, z wirującą komorę spalania. Rewelacją była nie tyle idea konstrukcyjna, nawiązująca iprzecież do pompy łopatkowej, ile śmiały atak na problemy technologiczne związane z wysoką temperatutrą pracy. Od samego początku jednak, gdy przystępowano' do realizacji pomysłu Wankla, widać było wyraźnie piętrzące się trudności, związane bądź z chłodzeniem i wytrzymałością na ścieranie, bądź też wynikające ze złożonej kinematyki ruchu tłoka-wirnika. Felix Wankel, sprzedając swój wynalazek Zakładom NSU, dał początek wytężonej pracy badawczej, zatrudniającej setki Inżynierów i techników przez kilka lat. Zakłady Curtiss - Wright uruchomiły pierwszy silnik na stanowisku próbnym w roku 1959. Sceptycyzm wielu osób, towarzyszący pierwszym próbom silnika Wankla, przerodził się. ostatnio w entuzjazm, którego dowodem jest chociażby to, że już 6 krajów — USA, NRF, Japonia, Italia. Francja i Anglia — produkuje lub planuje produkcję tego rodzaju silników. Dziś, kiedy rewolucyjna idea wynalazcy - samouka poddawana jest i sprawdzana w warunkiach eksploatacyjnych, możemy konkretnie mówić o zaletach i walorach technicznych nowego silnika. Do najważniejszych zalicza się poważne zmniejszenie strat energii przez zastąpienie posuwisto-zwrotnego ruchu tłoka ruchem obrotowym, z czym wiązie się również redukcja ilości części o około 35% i zmniejszenie gabarytów silnika w porównaniu z silnikiem klasycznym. Silnik z wirująca komorą pozwala stosować różne pod względem liczby oktanowej paliwa i daje w zysku wysoki wskaźnik mocy na kg masy silnika. O ile zwykły silnik spalinowy osiąga moment napędowy przez 1/4 czasu trwania cyklu pracy — to analogiczny Okres dla nowego silnika wynosi 2/3 pełnego cyklu pracy. Nie wyczerpując długiej listy ujawnionych w eksploatacji zalet nowego silnika warto podkreślić fakt, że — pomimo stosowania drogich stopów i specjalnych pokryć — w ostatecznym rezultacie produkcja nowego silnika jest tańsza (prostota i mniejsza ilość części) w porównaniu z silnikiem tradycyjnym. Warto zwrócić uwagę na przesądzony już wynik pojedynku, jaki toczył się w pewnym okresie między turbiną i wirującym cylindrem, o prymat w przyszłościowym rozwoju silników samochodowych. Zasadę działania silnika z wirującą komorą przedstawiają zamieszczone na okładce schematy, ukazujące cztery fazy pełnego cyklu pracy. Nie można tu mówić o oddzielnych taktach pracy, bowiem poszczególne operacje zachodzą w wypadku wirującego cylindra równocześnie w trzech oddzielnych przestrzeniach utworzonych między wirnikiem a obudową. Ruch obrotowy tłoka związany jest z ruchem mimośrodu za pomocą zazębienia wewnętrznego (centralne małe koło zębate nieruchome). Napęd uzyskiwany jest z osi mimośrodu obracającego się trzy razy szybciej niż tłok. Łatwo zauważyć, śledząc schematy a, b, c i d, że obrót tłoka o 30° powoduje obrót wału mimośrodu o 90°. Na okładce przedstawiony został dwutłokowy silnik typu RC-2-60, który pomyślnie przeszedł próby eksploatacyjne. Liczba 60 w symbolu silnika oznacza pojemność (w calach sześciennych) komory roboczej mieszczącej tłok. Odpowiada to ok 1000 cm3. Zasadniczą częścią silnika są dwa tłoki (1) przesunięte Względem siebie o 90°. Każdy tłok umieszczony jest w oddzielnej komorze roboczej korpusu (2). w którym wyraźnie widoczne są kanały dla cieczy chłodzącej podawanej przez specjalną pompę. Mimo-śród (3) oraz koła zębate (4) stanowią mechanizm napędu wału (5). Pozostałe elementy, jak świece zapłonowe (6), rozdzielacz (7) czy gaźnik (8) rozpoznajemy po charakterystycznym kształcie, bo są one podobne do stosowanych w silniku klasycznym. Mgr inż. Jan M. Kurtycz

Strona stworzona przez jaro (http://jaro.wz.cz). Użyte wtyczki: fancybox, tablesorter porawiony przez Bill Beckelman.
Administrator: JjF. stat4u
Szczególne podziękowania dla magazynu "Młody Technik" (http://www.mt.com.pl) za udostępnienie ogromnej ilości materiałów.