Internetowy Katalog Motoryzacyjny, od: 2003-02-13, nakład: nieograniczony, cena: 0 czegokolwiek
IKM.wz.cz
Start Artykuły Galeria Informacje Części Literatura   
Ładowanie wyszukiwarki google...


Fotki:
Iskrownik motocyklowy

Iskrownik motocyklowy

Iskrownik motocyklowy

Autor: Inż. Andrzej Moldenhawer <> Źródło: Młody Technik 3/1969 <http://www.mt.com.pl> W każdym prawie motocyklu podstawowym elementem, decydującym o jego sprawności, jest „magneto". Ta popularna nazwa określa iskrownik z warującymi magnesami stałymi, zdolny do wytwarzania okresowo wysokiego napięcia, które powoduje zapłon mieszanki w komorze spalania oraz wytwarza prąd zmienny o nieustalonej częstotliwości, napięciu i natężeniu, przeznaczony do oświetlania motocykla oraz do ładowania akumulatora. Chociaż w chwili obecnej najnowsze motocykle, między Innymi pokazana na pierwszej stronie okładki „Gazela", mają już tonę, nowocześniejsze urządzenia do wytwarzania prądu, popularne „magneto" użytkowane jest u nas nadal prawie w milionie motocykli, w silnikach do łodzi i innych agregatach, a w związku z tym warto zapoznać się. z jego działaniem. Iskrownik stanowi układ magnesów i cewki o dwóch uzwojeniach. Jedno z uzwojeń cewki wraz z układeim magnesów stanowi prądnicę, tzn. ruch magnesów indukuje w tym uzwojemu napięcie elektryczne. Prąd wytwarzany przez prądnicę Jest prądem o zmiennym natężeniu; jego częstość odpowiada prędkości kątowej obracającego się układu magnesów (a ta jest z kolei określana przez częstość obrotów wału silnika). Przepływ tego prądu indukuje więc napięcie elektryczne w drugim uzwojeniu cewki, przy czym cewka jest tak skonstruowana, że w tym drugim uzwojeniu powstaje wysokie napięcie, na zasadzie podobnej jak w zwykłym transformatorze. Iskrownik zaopatrzony jest jeszcze w specjalny przerywacz, który przerywa prąd w pierwotnym uzwojeniu cewki w chwili, gdy osiąga om maksymalną wartość. Pozwała to uzyskać możliwie wysokie napięcie w uzwojeniiu wtórnym, sięgające nawet kilkunastu tysięcy woltów. Na schemacie pokazano główne elementy „magneta". Prąd w uzwojeniu pierwotnym, przy zamkniętym przerywaczu, płynie poprzez masę do drugiego końca uzwojenia cewki, a równocześnie ładuje kondensator. Ponieważ jednak krzywka na wale w pewnym położeniu naciska na jedno z ramion przerywacza powodując jego rozwalcie, w układzie niskiego napięcia zanika gwałtownie przepływ prądu, wywołujący przez zjawisko indukcji powstanie napięcia w poszczególnych zwojach w układzie wysokiego napięcia. Stosunek tego wtórnego napięcia jest wprost proporcjonalny do stosunku uzwojeń napięcia niskiego i wysokiego. Ażeby uzyskać minimalne niezbędne napięcie do powstania łuku elektrycznego między elektrodami świecy, konieczne jest uzyskanie kilku tysięcy woltów. Ponieważ maksymalne napięcie w układzie niskiego .napięcia osiąga wartość 200 woltów, dlatego też stosuje się kilkadziesiąt tysięcy zwojów w części wysokiego napięcia, w celu uzyskania żądanych 8—12 tysięcy V. Tak duża ilość uzwojemia wymaga stosowania bardzo cienkiego drutu o izolacji lakierowej oraz przedzielenia po-szozególnych warstw zwojów dodatkowym materiałem izolacyjnym, ponieważ maksymalne napięcie pomiędzy poszczególnymi uzwojeniami, graniczącymi z sobą na skrajach, osiągać może 1000 V. Ostatnie zwoje połączone są z kablem wysokiego napięcia i ze świecą, a całość jest dobrze izolowana. Ażeby zapobiec spalaniu się styków przerywacza, pomiędzy którymi powstaje łuk elektryczny o częstotliwości obrotów wału silnika, stosuje się kondensator spełniający niejako rolę akumulatora, który równocześnie zwSeksza napięcie w układzie niskiego napięcia w chwili rozwarcia styków. Dolna cewka posiadająca zwiększoną ilość grubego uzwojenia przeznaczona jest jedynie do wytwarzania prądu niezbędnego do zasilania żarówek i akumulatora (przez prostownik). Ważnym elementem decydującym o napięciu na świecy, jest wielkość szczeliny między rdzeniem cewek a powierzchnią wirujących magnesów. Powinna ona być możliwie najmniejsza. Inż. Andrzej Moldenhawer

Strona stworzona przez jaro (http://jaro.wz.cz). Użyte wtyczki: fancybox, tablesorter porawiony przez Bill Beckelman.
Administrator: JjF. stat4u
Szczególne podziękowania dla magazynu "Młody Technik" (http://www.mt.com.pl) za udostępnienie ogromnej ilości materiałów.