Internetowy Katalog Motoryzacyjny, od: 2003-02-13, nakład: nieograniczony, cena: 0 czegokolwiek
IKM.wz.cz
Start Artykuły Galeria Informacje Części Literatura   
Ładowanie wyszukiwarki google...


Fotki:
Pojazdy krajów RWPG

Pojazdy krajów RWPG

Pojazdy krajów RWPG

Pojazdy krajów RWPG

Pojazdy krajów RWPG

Pojazdy krajów RWPG

Pojazdy krajów RWPG

Pojazdy krajów RWPG

Pojazdy krajów RWPG

Autor: Zdzisław Podbielski <> Źródło: Młody Technik 5/1979 <http://www.mt.com.pl> Trzydzieści lat temu, w 1949 r., powstała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Organizacja ta, mająca na celu przyspieszenie odbudowy gospodarczej zniszczonych wojną krajów socjalistycznych, została utworzona przez: Bułgarię, Czechosłowacje, Polskę, Rumunię, Węgry i Związek Radziecki. W 1950 r. przystąpiła do niej również Niemiecka Republika Demokratyczna. Od czerwca 1962 r. do organizacji tej należy Mongolia, od lipca 1972 r. Kuba, a od ubiegłego roku także socjalistyczny, niedawno zjednoczony Wietnam. Liczba krajów członkowskich RWPG wynosi więc obecnie 10. Otwarty charakter RWPG pozwala na przystępowanie do Rady wszystkim krajom, które podzielają cele i zasady oraz założenia statutowe RWPG. W 1964 r. rząd Jugosławii podpisał umowę z RWPG o udziale tego kraju w pracach organów Rady. Z RWPG współpracują: Finlandia, Irak, Meksyk, Laos, Angola i Etiopia. Kraje członkowskie RWPG stanowią dziś potężną siłę gospodarczą. Od 1950 roku dochód narodowy wzrósł 7,5 razy, a produkcja przemysłowa wzrosła aż 12-krotnie. Wytwarzają one trzecią część światowej produkcji przemysłu maszynowego, a wśród tej masy towarowej jest i sprzęt motoryzacyjny. Motoryzacja należy zresztą do szczególnie szybko rozwijających się gałęzi przemysłu krajów członkowskich Rady. Wynika to ze stale wzrastającego, a znamiennego dla krajów szybko rozbudowujących swoją gospodarkę, zapotrzebowania na środki transportu, zarówno towarowego, jak i osobowego. W momencie powstawania Rady przemysł motoryzacyjny istniał właściwie tylko w Związku Radzieckim, i to znajdował się w fazie przestawiania z produkcji pojazdów na potrzeby wojska na produkcję do celów cywilnych, gospodarczych. Pozostałe kraje Rady albo w ogóle takiego przemysłu nie miały, albo rozpoczęły jego odbudowę po zniszczeniach wojennych, jak np. Czechosłowacja. W Polsce nie było co odbudowywać, z przedwojennych fabryk motoryzacyjnych pozostały jedynie gruzy. Należało przemysł ten budować od podstaw. Zakup licencji i własne konstrukcje Kierując się rachunkiem ekonomicznym obliczono, że aby osiągnąć światowy poziom wytwórczości sprzętu motoryzacyjnego, opłacalny jest zakup zagranicznych licencji od renomowanych firm światowych. Polska i Związek Radziecki zakupiły licencje we włoskiej firmie Fiat na produkcję samochodów osobowych. Czechosłowacja kupiła licencję od francuskiej firmy Saviem na produkcję samochodów ciężarowych o małej ładowności. Rumunia kupiła licencję od francuskiej firmy Renault na produkcję samochodów osobowych oraz od zachodnioniemieckiej firmy Man na produkcję samochodów ciężarowych. Od innej niemieckiej firmy, Kassbohrer, zakupiła licencję Bułgaria na produkcję wielomiejsco-wych autobusów. Na podstawie licencji francuskiej firmy Berliet produkowane są w Polsce autobusy, a na licencji austriackiej firmy Steyr - samochody ciężarowe dużej ładowności. Poza finalnymi wyrobami, jakimi są samochody, zakupione zostały licencje na szereg zespołów i akcesoriów. Zakupy licencji przyczyniły się do szybkiego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w krajach należących do RWPG, ale oprócz licencyjnych wyrobów rozwinięto również produkcję wyrobów własnej konstrukcji, stosując własne technologie wytwarzania. Są to np. radzieckie samochody: ZIL, MAZ, Biełaz, Zaporożec; polskie samochody: Star, Jelcz, Żuk, Nysa, Tarpan, Syrena, enerdowskie: Wartburg, Trabant, IFA; czechosłowackie: Skoda, Tatra i Praga, oraz węgierskie autobusy Ikarus. Kooperacja Własne wieloletnie doświadczenia wytwórcze, a także szybkie opanowanie techniczne i wdrożenie do produkcji zakupionych licencji, pozwoliły na podjęcie współpracy kooperacyjnej pomiędzy krajami RWPG. Współpraca ta jest tak szeroka, że trudno byłoby podać w tym miejscu pełny jej zakres. Dlatego skoncentrujemy się głównie na współpracy prowadzonej przez polski przemysł motoryzacyjny. Naszym najważniejszym partnerem gospodarczym jest Związek Radziecki, podobnie jest również w przypadku przemysłu motoryzacyjnego. Na podstawie zawartych umów międzyrządowych radziecko-polskich trwa współpraca i kooperacja w produkcji oraz dostawach różnych części do samochodów. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim dwóch pokrewnych zakładów - Wołżańskiej Fabryki Samochodów w Togliatti i Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. Dla radzieckiego WAZ-a dostarczane są wytwarzane w Polsce amortyzatory przednie i tylne, lampy oświetlenia zewnętrznego i wnętrza pojazdu, przełączniki klawiszowe, przerywacze kierunkowskazów, czujniki temperatury wody i poziomu paliwa oraz termostaty. Ze Związku Radzieckiego otrzymujemy elementy do Polskiego Fiata 125p takie, jak: koła jezdne, klamki i zamki drzwi, szyby okna przedniego, uszczelki do szyb drzwi, poduszki elastyczne zawieszenia silnika oraz niektóre części złącz-ne. Ponadto, w zamian za nowoczesne samochody ciężarowe Kamaz, dostarczane są przez Polskę wysokiej jakości elementy układu hamulcowego do tych samochodów. Współpraca kooperacyjna istnieje również pomiędzy Związkiem Radzieckim a Czechosłowacją, Węgrami i Bułgarią, pomiędzy Czechosłowacją a Węgrami i Bułgarią. Czechosłowacja dostarcza podwozia i silniki autobusu Skoda 706 RTO, na których budowane są w Bułgarii autobusy Czawdar. Wspólny autobus rozpoczęli budować Czechosłowacy i Węgrzy. Jest to mały, z 20 miejscami siedzącymi autobus o nazwie Avia A30-Ikarus 553. Jak z nazwy tego nowego autobusu wynika, podwozie, tj. rama, osie i silnik pochodzą z czechosłowackiego samochodu ciężarowego Avia A30, natomiast nadwozie opracowała i buduje doświadczona węgierska fabryka autobusów Ikarus. Na szeroką skalę prowadzona jest współpraca pomiędzy polskim i węgierskim przemysłem motoryzacyjnym. Węgry dostarczają Polsce m. in. tylne mosty do autobusów i samochodów ciężarowych oraz rozdzielacze zapłonu i inne elementy do Polskiego Fiata 126p. W zamian za to otrzymują m.in. samochody PF 126p i kabiny kierowcy samochodów ciężarowych Jelcz i Star, które stosowane są do węgierskich wozów marki Csepel. Bardzo dobrze już od wielu lat układa się współpraca kooperacyjna Polski i Jugosławii. Ze standardów jugosłowiańskich wytwarzana jest w Polsce Zastawa 1l00p, a z polskich standardów w Jugosławii - Polska Zastawa 125p. Wymiana handlowa pojazdów Za dostawę niektórych elementów do budowy pojazdu danego typu otrzymywane są gotowe samochody. O takiej współpracy mówiliśmy już wcześniej. Istnieje też forma współpracy polegająca na wzajemnej dostawie gotowych pojazdów. Nie jest to wymiana metodą samochód za samochód, lecz handel po ustalonych cenach. Polska sprzedaje swoje samochody do wszystkich europejskich krajów socjalistycznych. Najchętniej kupowane są samochody osobowe Polski Fiat 125p i 126p oraz samochody dostawcze Żuk i Nysa. Związek Radziecki eksportuje do wszystkich krajów socjalistycznych duże ilości samochodów osobowych WAZ Żi-guli, które nazywane są LADA, oraz samochody ciężarowe. Węgrzy są największym dostawcą autobusów. Czechosłowacja sprzedaje osobowe Skody, doskonałe ciężarówki Tatra i motocykle Jawa i CZ, te ostatnie pojazdy przede wszystkim do Związku Radzieckiego. Znane są dobrze w krajach RWPG osobowe samochody Wartburg i Trabant oraz ciężarówki IFA produkowane w NRD, a także od kilku lat rumuńskie samochody osobowe Dacia i terenowe ARO. Z tego krótkiego opisu wynika, że kraje RWPG głównie we własnym zakresie zaspokajają swoje zapotrzebowanie na sprzęt samochodowy. Dowodem tego są obrazy z ulic Warszawy, Moskwy, Pragi, Budapesztu czy Sofii, wypełnionych właśnie samochodami produkcji krajów RWPG. Typy pojazdów Kraje członkowskie Rady Wzajemnej Pomocy gospodarczej wytwarzają pojazdy wszystkich typów. Dla zobrazowania różnorodnej produkcji w załączonych tabelach podano skrócone dane techniczne pojazdów w podziale na motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe wraz z dostawczymi oraz autobusy. Podano tylko podstawowe typy wybranych pojazdów, bez samochodów specjalnych i specjalizowanych, jak np. wozy komunalne i inne. Pojazdy te budowane są bowiem z wykorzystaniem podstawowych zespołów, szczególnie podwozia samochodów wymienionych w tabelach. Nazwy krajów produkujących określone pojazdy podane są w tabelach wg międzynarodowych oznaczeń: BG - Bułgaria, CS - Czechosłowacja, DDR - NRD, H -Węgry, PL - Polska, R - Rumunia, SU -Związek Radziecki, YU - Jugosławia. Rozwój produkcji pojazdów Kraje socjalistyczne, należące do wspólnej organizacji gospodarczej, dokonały wielkiego postępu w rozwoju produkcji pojazdów. Dla zobrazowania tych osiągnięć posłużymy się przykładem samochodów osobowych. Oto dane dotyczące czterech krajów (w tysiącach sztuk): 1950r. 1967r. 1977r. CSRS 22 111,7 180,5 NRD - 111,5 166 Polska - 27,2 280 ZSRR 75 251,4 1274 Razem: 97 501,8 1900,5 Ogółem kraje RWPG, razem z Jugosławią, wyprodukowały w 1977 r. 2 177 600 samochodów osobowych. Wzrost produkcji samochodów osobowych jest duży, jednak w budowie tego rodzaju pojazdów kraje RWPG, z wyjątkiem Związku Radzieckiego, nie należą do czołówki światowej. Inaczej przedstawia się sprawa z samochodami ciężarowymi i autobusami. W produkcji samochodów ciężarowych Związek Radziecki zajmuje trzecie miejsce w świecie, po Japonii i Stanach Zjednoczonych. Również czołową pozycję zajmuje ZSRR na światowej liście producentów autobusów. Do grona największych producentów zaliczane są też Węgry i Polska. Według danych z 1975 r. ZSRR wyprodukował 45,5 tys. autobusów, a razem z mikrobusami - 70 tyś. sztuk; Węgry wyprodukowały 10,9 tyś. autobusów, Polska - 6,3 tyś., Rumunia - 3,3 tyś., Czechosłowacja -2,25 tyś. i Bułgaria - 1,3 tyś. autobusów. Wśród wytwarzanego przez kraje RWPG sprzętu motoryzacyjnego znajdują się pojazdy zaliczane do światowej czołówki ze względu na ich konstrukcję lub niezawodność. Do najbardziej cenionych pojazdów należą: najnowocześniejszy samochód osobowy krajów RWPG, produkowany w Polsce Polonez, wytwarzane w NRD motocykle MZ, niezawodne, o świetnych walorach terenowych czechosłowackie ciężarówki Tatra oraz nowocześnie skonstruowane radzieckie samochody ciężarowe Kamaz.

Strona stworzona przez jaro (http://jaro.wz.cz). Użyte wtyczki: fancybox, tablesorter porawiony przez Bill Beckelman.
Administrator: JjF. stat4u
Szczególne podziękowania dla magazynu "Młody Technik" (http://www.mt.com.pl) za udostępnienie ogromnej ilości materiałów.